Iasi - cronologie

 • 1408  Prima menţiune      documentară a oraşului Iaşi, într-un document emis de voievodul       Alexandru cel Bun.
 • 1434  Prima menţiune      documentară a Curţii Domneşti din Iaşi.
 • 1491-1492  Este ctitorită      Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, pe locul altei biserici mai vechi, de      către Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt (este cea mai veche construcţie      de acest gen din Iaşi).
 • 1503-1504  Este ctitorită      Mănăstirea Dobrovăţ, ultima ctitorie a Voievodului Ştefan cel Mare şi      Sfânt. Pictura a fost realizată în perioada 1527-1531, în timpul domniei      lui Petru Rareş.
 • 1513  Oraşul este      incendiat de către tătari.
 • 1564  Voievodul Alexandru      Lăpuşneanu stabi-leşte reşedinţa principală a ţării Moldovei la Iaşi.
 • 1582-1591  Este ctitorită      de către Domnitorul Petru Şchiopul Mănăstirea Galata.
 • 1600 - Mihai      Viteazul a      consfinţit la Iaşi unirea Principatelor Române
 • 1613-1615  Este ridicată      Biserica Bărboi, de către vornicul Ursu Bărboi.
 • 1627  Este ctitorită      Biserica Barnovschi, de către Voievodul Miron Barnovschi şi mama sa,      Elena, călugărită Elisabeta.
 • 1628       Este înălţat turnul clopotniţă al Bisericii Barnovschi.
 • 1636-1639  Este construită      Biserica mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi”.
 • 1638 - primul orologiu din ţările      române a fost cel instalat pe la 1638 de Vasile      Lupu în      turnul de la Trei      Ierarhi
 • 1640  Voievodul Vasile      Lupu înfiinţează la Iaşi prima şcoală în limba română.
 • 1641  Sunt aduse la Iaşi,      de la Constantinopol, moaştele Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei,      de către Voievodul Vasile Lupu.
 • 1642  Are loc sinodul      panortodox, desfăşurat la mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”.
 • 1642  Vasile Lupu      înfiinţează prima tipografie.
 • 1643  Este tipărită prima      carte din Moldova, „Cazania” Mitropolitului Varlaam.
 • 1644  Vasile Lupu      înfiinţează prima şcoală superioară din Moldova, Academia Vasiliană.
 • 1646  Este publicată în      tipografia de la „Sf. Trei Ierarhi” prima carte de legi în limba română,      intitulată „Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi      de la alte giudeţe”.
 • 1669-1672  Este ctitorită      de către Voievodul Gheorghe Duca, Mănăstirea Cetăţuia.
 • 1671 - înfiinţarea Sinagogii Mari, cea      mai veche din ţară la acest moment
 • 1682-1686  Mitropolitul      Dosoftei tipăreşte „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”.
 • 1698 – prima lucrare filozofică      românescă scrisă de Dimitrie Cantemir , „Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea      sau Giudeţul sufletului cu trupul”
 • 1711  Se instituie regimul      domniilor fanariote.
 • 1714Dimitrie Cantemir este primul român ales membru al unei academii ,      Academia din Berlin
 • 1726-1733  Este ctitorită      Mănăstirea Frumoasa,  de către Voievodul Grigore Ghica al II-lea, pe      locul unei biserici din sec. XVI (Mănăstirea Balica).
 • 1757  Este înfiinţat cel      mai mare spital din Moldova, „Sf. Ierarh Spiridon”, de către Domnitorul      Constantin Mihail Racoviţă.
 • 1762-1763  Este datată      Sinagoga din Târgul Cucului.
 • 1782-1789  Este construită      Catedrala  Romano-Catolică „ Adormirea Maicii Domnului”.
 • 1792  Este semnat la Iaşi      tratatul de pace dintre Rusia şi Poarta Otomană.
 • 1813  Gheorghe Asachi      înfiinţează, în timpul domniei lui Scarlat Callimachi, prima şcoală      superioară de inginerie.
 • 1816 - prima reprezentaţie de      teatru în limba româna , “Mirtil şi Hloe”, jucată în casa hatmanului      Constantin Ghica
 • 1821 - izbucneşte la Iaşi mişcarea      de eliberare a Greciei de sub dominaţia otomană
 •  1830-1832  Este refăcut Palatul Roset-Roznovanu, după planurile arhitectului Freywald
 • 1892 a fost cumpărat de Primăria Iaşi, care îşi are sediul aici şi în prezent
 • 1831 Se inaugurează la Iaşi primul spital militar din Principatele Române.
 • 1833-1839, 1880-1886  Este construită Catedrala Mitropolitană, de către Mitropoliţii Veniamin Costachi şi Iosif Naniescu.
 •  1833-1834 Este înfiinţată Grădina Publică. În prezent, este cunoscută sub denumirea Parcul Copou.
 •  1834 - primul monument din România: Obeliscul cu lei din parcul Copou , monumentul Regulamentului Organic (prima constituţie a Moldovei)
 • 1834 - primul muzeu din România:      Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi
 •  1834-1835 Se înfiinţează la Iaşi „Academia Mihăileană”, sub patronajul Voievodului Mihail Sturza.
 • 1836  Gheorghe Asachi înfiinţează Conservatorul Filarmonic Dramatic.
 • 1839 Este înfiinţată Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu”.
 • 1839 - prima expoziţie românească:      "Expoziţia plantelor şi florilor exotice"
 • 1841-1843  Este construită      noua Biserică Bărboi, după planurile arhitectului Andrei Karidis
 • 1848 - reprezentaţia primei operete      româneşti, “Baba      Hârca” de Alexandru Flechtenmacher
 • 1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg teritoriul      românesc
 •  1855 Este construită Casa Pogor. Aici se întâlneau membrii Asociaţiei literare Junimea.
 •  1856 Este înfiinţată Grădina Botanică, primul director fiind medicul şi naturalistul Anastasie Fătu. În prezent, este cea mai mare instituţie de acest gen din ţară, ocupând o suprafaţă de 100 ha şi 3500 mp de sere.
 • 1856 -      prima Grădina Botanică din România
 • 1857 - infiinţarea Băncii Nulandt,      prima bancă de credit ipotecar din România
 • 1857 - se introduc in circulaţie      primele timbre poştale, celebrele “Cap de bour”
 • 1859 - prima Universitate      de Medicină din România
 • 1859 Are loc unirea Moldovei cu Muntenia, luând naştere Principatele Unite, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
 •  1860 Este inaugurată, prin decret domnesc, emis de Domnitorul Al. I. Cuza, cea mai veche Universitate din România, cunoscută astăzi sub numele de Universitatea „Al. I. Cuza” (la înfiinţare, Universitatea includea trei facultăţi: Drept, Filosofie, Teologie).
 • 1868 – se naşte la Iaşi , Emil Racoviţă , primul savant român participant la o expediţie      ştiinţifică internaţională
 • 1871 Este construită clădirea Gării Centrale.
 •  1872-1889 Locuieşte în Bojdeuca din Ţicău scriitorul Ion Creangă. Această casă a devenit primul muzeu memorial din ţară, fiind inaugurată în 15 aprilie 1918.
 •  1872-1882 Este construită Biserica Lipovenească, după planurile arhitectului Ştefan Emilian, pe locul unei biserici mai vechi, din 1780.
 • 1875       Este construită clădirea Cazarmei din Copou, după planurile      arhitectului  Karl von Kugler. 
 • 1876 - primul Teatru Evreiesc din      lume, infiinţat de Avram      Goldfaden
 •  1879  Este inaugurată Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”(ca facultate).
 •  1879  Este construit, după planurile arhitectului Gustave Eiffel,  Hotelul Traian.
 • 1887  Sfinţirea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din Iaşi, de către Mitropolitul Iosif Naniescu şi în prezenţa Regelui Ferdinand al României.
 • 1887 -      prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-Chirurgicală
 •  1894-1896  Este construit Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, la iniţiativa scriitorului Vasile Pogor (primar al oraşului în acea vreme), după planurile arhitecţilor Fellner şi Helmer.
 •  1894-1900 Este înfiinţat Institutul de Anatomie “Gr. T. Popa”.
 • 1895 Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”.
 • 1912 Se naşte la Iaşi George Emil Palade, singurul român laureat al premiului Nobel (Fiziologie şi Medicină, 1974).
 •  1916- 1918 Oraşul Iaşi devine capitală a României neocupate.
 • 1918       A fost înfiinţat primul muzeu memorial din România, Bojdeuca din      Ţicău. 
 • 1918 -      inaugurarea primei case memoriale din România: Bojdeuca lui Ion Creangă
 •  1906-1925  Este construit, pe amplasamentul vechii curţi domneşti,  Palatul Culturii, operă în stil neogotic a arhitectului I.D. Berindei.
 •  1926  A fost inaugurată prima linie aeriană naţională Bucureşti – Galaţi – Iaşi.
 • 1976 – inaugurarea Muzeului      Teatrului , singurul de acest gen din ţară , în casa vornicului Alecsandri
 • 1996  Au fost aduse, în      pelerinaj, moaştele Sfântului Apostol Andrei din Patras, Grecia.